Zaštita prirodnih i okolišnih
bogatstava Zagrebačke županije

Poticanje sudjelovanja javnosti
na svim područjima ruralnog razvoja

Promocija održivog ruralnog razvoja